Sprawozdanie z 58. Centralnego Zlotu Młodzieży 2018

W dniu 27 października 2018 r. po raz 58. odbył się Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2018”. Zlot  w tegorocznej edycji był imprezą jednodniową z trasami pieszymi, rowerowymi oraz Turystyczno-Rekreacyjnymi Imprezami na Orientację. Jak co roku zachęcaliśmy uczestników do podziwiania piękna Puszczy Kampinoskiej, do jej poznania i pokochania, a w konsekwencji do aktywności w ochronie przyrody.

Ta wyjątkowa impreza patriotyczna stała się elementem naszego narodowego dziedzictwa. Tegoroczna edycja imprezy organizowana była w wyjątkowym czasie z uwagi na przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak zawsze naszym zamiarem jest przypomnienie tych mniej znanych fragmentów historii i osób, czasem już zapomnianych, związanych z całym okresem walki Polaków o wolność i niepodległość.

Impreza jak co roku była organizowana na zasadach wolontariatu, a ze względu na jej charakter i adresata organizatorzy starali się, aby uczynić ją dostępną dla szerokiej rzeszy młodzieży szkolnej. Cieszy nas, organizatorów, niezmiernie, że na Zlot przybyli uczestnicy nie tylko z województwa mazowieckiego, ale i z: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. W tegorocznej edycji Zlotu wzięło udział 900 uczestników, którzy przyjechali z 43 miejscowości.

Do przygotowania i przeprowadzenia Zlotu włączyli się działacze z 12 oddziałów: Oddziału PTTK „Mazowsze”, Oddziału PTTK „Marymont” w Warszawie, Oddziału Zakładowego PTTK przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku, Oddziału PTTK „Łucznik” w Radomiu, Oddziału PTTK „Ursus”, Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego, Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, Oddziału Warszawskiego PTTK, Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, Harcerskiego Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim, a także pracownicy Biura ZG PTTK i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Honorowym patronatem Zlot Młodzieży PALMIRY 2018 objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz. Współorganizatorami Zlotu byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, władze samorządowe powiatu nowodworskiego oraz gmin Izabelina i Czosnowa, Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej, komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, dyrekcja i młodzież CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. Pomocy udzieliły także Zarząd Transportu Miejskiego i Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Pomoc okazana przez wszystkich wymienionych powyżej była dla nas niezwykle ważna i cenna. Wsparcia przy organizacji i przeprowadzeniu Zlotu udzielili: Dowództwo Garnizonu Warszawa, 2. Mazowiecki Pułk Saperów, funkcjonariusze Policji (Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Komisariat Policji w Czosnowie) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Łomna, OSP Czosnów, OSP Izabelin, OSP Stare Babice, OSP Laski).

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby porządkowej Zlotu pod kierownictwem kolegów: Bernarda Milewskiego, Pawła Kowalczyka, Romana Sadowskiego i Edwarda Pokrywki.

Na trasach wędrowało kilka pokoleń turystów. To jedno z niewielu miejsc jednoczących turystycznych „dinozaurów” i „maluchy”, wytrawnych turystów, doświadczonych harcerzy, ale i niedzielnych wędrowców. Wszyscy chcieli  tu być, spotkać znajomych, zobaczyć, przeżyć… Tu przeplatała się rekreacja z wyczynem, radość z nostalgicznymi wspomnieniami, tu można było iść ścieżkami, którymi przed nami przechodziła Historia. Uczestnicy zatrzymywali się przy bezimiennych mogiłach i tablicach ku czci bohaterów. Podziwiali pomniki przyrody oraz zabytki dalszej i bliższej historii. Na trasach turystycznych swoją wiedzą wspierała uczestników kadra społeczna PTTK pod przewodnictwem kol. Mieczysława Żochowskiego. I tak po trasie nr 1, na którą zgłosiło się najwięcej uczestników oprowadzali: kol. Szymon Bijak, kol. Katarzyna Kowalska, kol. Anna Pływacz i kol. Agnieszka Furmankiewicz. Za trasę nr 2 odpowiedzialnym był kol. Henryk Ogonowski, nr 3 kol. Jerzy Stefan Tutaj, nr 4 kol. Jarosław Karpiński, nr 5 kol. Julian Osowski, nr 6 kol. Jan Piotrowski, nr 7 kol. Zbigniew Muszyński. Za trasy TRInO – koleżanki Anna Natusiewicz i Zuzanna Malanowska.

Po pokonaniu tras turystycznych uczestnicy przybywali na polanę k. wsi Pociecha. Tu mogli odpocząć, wziąć udział w pokazach ratownictwa, w konkursach historycznych i krajoznawczych, przy ognisku posłuchać i pośpiewać piosenki patriotyczne i turystyczne, a także poznać warunki, w jakich mieszkali i walczyli nasi bohaterowie, co umożliwiła rekonstrukcja obozu partyzanckiego z czasów II wojny światowej, wykonana przez Stowarzyszenie Historyczne Kobiecego Oddziału Bojowego DiSK (Dywersja i Sabotaż Kobiet) oraz Warszawską Grupę Historyczną „Wisła”. Za udział w konkursach uczestnicy otrzymywali nagrody, które ufundowały: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uczestników przybyłych na polanę opieką objęli koleżanki i koledzy z PTTK: Andrzej Rychlik, Dominik Cybulski, Monika Iglicka, Elżbieta Mrowiec, Wojciech Skóra, Joanna Lipińska, Adam Lipiński, Andrzej Dybek, Gabriela Wierzbicka-Dybek, Piotr Żekanowski, Wojciech Koboska, Marian Głażewski, Andrzej Sadowy oraz pwd. Maciej Batory Drużynowy 254 WDH „Knieja” z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

Zakończenie części turystycznej Zlotu tradycyjne odbyło się pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, gdzie powitano gości: ppłk Artura Wysockiego – przedstawiciela Dowódcy Garnizonu Warszawa, przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego:  Pana Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Panią Izabelę Stelmańską – Z-cę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim,  Pana Antoniego Kręźlewicza – Wójta Gminy Czosnów, Panią Wandę Baranowską ze Środowiska Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Organizatorzy Zlotu złożyli sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu Zlotu oraz podziękowali wszystkim współorganizatorom. Następnie delegacje złożyły wieńce, wiązanki oraz zapaliły znicze. Pomocy przy organizacji tej części Zlotu udzielili: kol.  Wiesław Pietrzak z Oddziału PTTK „Marymont” w Warszawie, Dom Kultury Izabelin i 151 Warszawska Drużyna Starszoharcerska „Enigma”.

Potem uczestnicy uformowali kolumnę zlotową, która maszerując Palmirską Drogą Śmierci udała się na cmentarz-mauzoleum w Palmirach. W tym roku znicze na cmentarzu-mauzoleum zapalali: koleżanki z Biura ZG PTTK – Joanna Kośnik i Karolina Rukat, Pani Zofia Dąbrowska oraz 33 Turystyczno-Krajoznawcza Harcerska Drużyna Odkrywców „Włóczykije” przy Harcerskim Oddziałe PTTK w Mińsku Mazowieckim, 11 Wielopoziomowa  Dryżyna Harcerska przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach, 31 Drużyna Harcerska „Harmider” z Pomiechówka.

Uroczystości na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach poprowadziła mjr Agnieszka Królak z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, która odczytała Apel Pamięci. Oprawę muzyczną oraz asystę honorową zapewniły jednostki Wojska Polskiego: Dowództwo Garnizonu Warszawa i 2. Mazowiecki Pułk Saperów. Głos w imieniu Zarządu Głównego PTTK zabrał kol. Mieczysław Żochowski, a w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Pani Izabela Stelmańska. Podczas uroczystości tradycyjnie odbyło się przekazanie urny z ziemią z miejsca pamięci narodowej. Ziemię uroczyście pobrano 24 października 2018 r. z miejsca zbrodni hitlerowskiej dokonanej na ludności cywilnej przez Wehrmacht w dniu 14 września 1939 r. podczas pacyfikacji wsi Łękawica gm. Siennica, powiat Mińsk Mazowiecki. W egzekucji rozstrzelano 24 Polaków. Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach Anna Kirchner uroczyście przekazała urnę Pani Joannie Maldis, Kierownikowi Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, Oddziału Muzeum Warszawy.

Foto sesję Zlotu zrobili koleżanka Karolina Rukat, kol. kol. Elżbieta i Zbigniew Olędzcy oraz koledzy: Dominik Cybulski i Marian Głażewski, a przygotowanie druków zaproszeń, certyfikatów, podziękowań i plakatów – kol. Paweł Zań. Autorem znaczka tegorocznej edycji jest kol. Włodzimierz Majdewicz – Członek Honorowy PTTK. Za koordynację transportu zbiorowego uczestników i obsługi odpowiedzialni byli kol. kol. Mieczysław Żochowski i Tomasz Podleś.

Kierownikiem  imprezy była kol. Natalia Wojtyra.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za wszelką pomoc przy organizacji Zlotu otrzymaną od wszystkich osób i instytucji i wyrażają nadzieję, że można będzie liczyć na podobne wsparcie z ich strony przy organizacji Zlotu w roku 2019.

 

Do zobaczenia za rok na palmirskim szlaku!

W imieniu Organizatorów

Natalia Wojtyra