Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”

W dniu 17 października 2020 r. po raz 60 odbył się Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2020”. Zlot  w tegorocznej edycji był imprezą jednodniową z trasami pieszymi, rowerowymi oraz Turystyczno-Rekreacyjnymi Imprezami na Orientację. Jak co roku zachęcaliśmy uczestników do podziwiania piękna Puszczy Kampinoskiej, do jej poznania i pokochania, a w konsekwencji do aktywności w ochronie przyrody.

Ta wyjątkowa impreza patriotyczna stała się elementem naszego narodowego dziedzictwa. Tegoroczny Zlot poświęcony był sto drugiej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 81 rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz powołania Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, a także uczczeniu 70. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pamiętaliśmy również o poległych i bestialsko rozstrzelanych w Puszczy Kampinoskiej podczas II wojny światowej.

 

Organizatorami Zlotu byli: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

Współorganizatorami Zlotu byli: Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „JERZYKI” Armii Krajowej i ich komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego, Kampinoski Park Narodowy, Miasto i Gmina Łomianki, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin, Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy, Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK, Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae”, Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Do przygotowania i przeprowadzenia Zlotu włączyli się działacze z 11 oddziałów: Oddziału PTTK „Mazowsze”, Oddziału PTTK „Marymont” w Warszawie, Oddziału PTTK „Ursus”, Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego, Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Oddziału Warszawskiego PTTK, Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, Oddziału PTTK w Lipsku, Oddziału PTTK w Opolu, Oddziału PTTK w Krośnie, Oddziału PTTK w Wałbrzychu, a także pracownicy Biura ZG PTTK, Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Honorowym patronatem Zlot Młodzieży PALMIRY 2020 objęli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Obrony Narodowej, Minister Rozwoju, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent M. St. Warszawy, Burmistrz Łomianek, Wójt Gminy Czosnów, Wójt Gminy Izabelin.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby porządkowe Zlotu pod kierownictwem kolegów: Piotra Goruka-Górskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Adriana Dąbrowskiego, Pawła Kowalczyka, Krzysztofa Chocimskiego i Edwarda Pokrywki, policjanci Komisariatu Policji w Czosnowie, OSP w Izabelinie, OSP w Czosnowie, OSP w Starych Babicach, załoga karetki Pogotowia Ratunkowego z Moto-Medic Sp. z o.o. MOTOCYKLOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE, wolontariusze – członkowie PTTK, działacze Stowarzyszeń Proobronnego „Amor Patriae” i Wierni Ojczyźnie, pracownicy Muzeum - Miejsca Pamięci Palmiry.

Impreza jak co roku była organizowana na zasadach wolontariatu, a ze względu na jej charakter i adresata organizatorzy starali się, aby uczynić ją dostępną dla szerokiej rzeszy młodzieży szkolnej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na terenie całego kraju, chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, organizatorzy byli zobligowani do przestrzegania wprowadzonych obostrzeń oraz sprawnego przeprowadzenia Zlotu.

Na trasach wędrowało kilka pokoleń turystów. To jedno z niewielu miejsc jednoczących turystycznych „dinozaurów” i „maluchy”, wytrawnych turystów, doświadczonych harcerzy, ale i niedzielnych wędrowców. Tu przeplatała się rekreacja z wyczynem, radość z nostalgicznymi wspomnieniami, tu można było iść ścieżkami, którymi przed nami przechodziła Historia. Uczestnicy zatrzymywali się przy bezimiennych mogiłach i tablicach ku czci bohaterów. Podziwiali pomniki przyrody oraz zabytki dalszej i bliższej historii. Na trasach turystycznych swoją wiedzą wspierała uczestników kadra społeczna PTTK pod przewodnictwem kol. Mieczysława Żochowskiego. I tak po trasach nr 1-10 oprowadzali: kol. kol. Szymon Bijak, Agnieszka Furmankiewicz, Rafał Modzelewski, Józef Gajewski, Tomasz Michałowski, Jerzy Stefan Tutaj, Andrzej Dybek, Jarosław Karpiński, Paweł Rozwadowski. Za trasy TRInO były odpowiedzialne koledzy: Zuzanna Malanowska i Ryszard Wilk. Część uczestników zdecydowała się wędrować samodzielnie.

W dniu 17 października 2020 r. grupy uczestników, po przejęciu wybranej trasy, rejestrowały się o wyznaczonej godzinie w sekretariacie Zlotu na parkingu, nieopodal Pomnika Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Tam odbierały przeznaczone dla nich pakiety oraz suchy prowiant. Uczestnicy składali następnie wieńce, kwiaty oraz zapalali znicze pod Pomnikiem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Potem drużynami szli samodzielnie drogą Palmirską na Cmentarz Palmiry. Na cmentarzu była odtwarzana dla nich audycja radiowa informująca o historii miejsca i ludziach, którzy tu zostali rozstrzelani i pogrzebani w masowych grobach przez hitlerowskich oprawców.

Podczas trwania Zlotu uczestnicy stosowali się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizatorzy wydawali opaski odblaskowe - kolor był potwierdzeniem godziny przybycia dla konkretnych drużyn. Łączna liczba uczestników w każdej grupie nie przekraczała 25 osób, a odległości pomiędzy drużynami były nie mniejsze niż 100 m.

W dniu Zlotu udział wzięło 533 uczestników, jednakże organizatorzy zachęcali uczestników również do indywidualnej formy odbycia Zlotu w innym terminie, nie dłużej niż do połowy listopada 2020 r. Taką formę wybrało 389 uczestników. W sumie w Zlocie udział wzięło 922 uczestników oraz 100 organizatorów i wolontariuszy z 41 miejscowości.

 

Na zakończenie Zlotu, wieńce od ZG PTTK i organizatorów Zlotu pod Pomnikiem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” złożyli organizatorzy Zlotu, którzy następnie utworzyli kolumnę i przeszli drogą Palmirską na Cmentarz Palmiry.

Zarząd Główny PTTK reprezentowali: kol. Adam Jędras – sekretarz generalny ZG PTTK, Dariusz Nazarczyk – skarbnik ZG PTTK, kol. Mieczysław Żochowski – członek ZG PTTK.

Na cmentarzu została przeprowadzona pełna uroczystość, którą poprowadziła Karolina Szczepanik – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae”.. Została odtworzona audycja radiowa i odczytany przez Radosława Potraca, sekretarza zarządu Oddziału Stołecznego PTTK, Apel Pamięci. Podczas uroczystości tradycyjnie odbyło się przekazanie urny z ziemią z miejsca pamięci narodowej. W tym roku urnę z ziemią z miejsc pamięci z terenu gminy Łomianki do Muzeum w Palmirach przekazała Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Ziemia została pobrana:

  1. z Kwatery Wojennej Cmentarza parafialnego w Kiełpinie, gdzie spoczywają polegli żołnierze Armii Poznań i Pomorze, Armii Krajowej, Ludowego Wojska Polskiego oraz pomordowani w latach 1939-1945 mieszkańcy Łomianek,
  2. spod pomnika poświęconego pamięci Kompanii Młodzieżowej oraz pamięci Ułanów Jazłowieckich poległych w Dąbrowie Leśnej, w szarży 19 września 1939 roku,
  3. spod pomnika poświęconego dwudziestu dwóm zamordowanym mieszkańcom Burakowa w latach 1939 -1942,
  4. z miejsca śmierci załogi samolotu Sił Powietrznych USA Boeing B-17G pod dowództwem porucznika Francisa Akinsa, niosącego pomoc powstańczej Warszawie, zestrzelonego nad Dziekanowem Leśnym.

Na cmentarzu złożono wieńce od Zarządu Głównego PTTK, organizatorów Zlotu, Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie oraz Władz Miasta i Gminy Łomianki. Zapalono znicze na wszystkich mogiłach (ponad 2000).

 

Foto sesję Zlotu zrobili kol. Marian Głażewski, kol. Ryszard Wilk i kol. Mieczysław Żochowski, a przygotowanie druków zaproszeń, certyfikatów, podziękowań i plakatów – kol. Paweł Zań. Autorem znaczka tegorocznej edycji jest kol. Włodzimierz Majdewicz – Członek Honorowy PTTK. Za koordynację tras dla uczestników Zlotu był kol. Mieczysław Żochowski, za transport zbiorowy uczestników i jego obsługę - kol. Tomasz Podleś, za transport materiałów zlotowych i sprzętu – kol. kol. Andrzej Rychlik i Wiesław Pietrzak, za obsługę sekretariatu Zlotu odpowiadali kol. kol. Monika Iglicka, Agnieszka Dobies-Majerowska. Za przygotowanie Pomnika Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” odpowiadał kol. Wiesław Rychlik, a uroczystości zakończenia części turystycznej Zlotu dla drużyn poprowadzili kol. kol. Joanna Lipińska i Andrzej Dybek. Za przygotowanie Cmentarzu Palmiry odpowiedzialnymi byli wolontariusze ze Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae”, Stowarzyszenia Wierni Ojczyźnie.

Komandorem  Zlotu była kol. Natalia Wojtyra.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za wszelką pomoc przy organizacji Zlotu otrzymaną od wszystkich osób i instytucji i wyrażają nadzieję, że można będzie liczyć na podobne wsparcie z ich strony przy organizacji Zlotu w roku 2021.

 

Do zobaczenia za rok na palmirskim szlaku!

W imieniu Organizatorów

Natalia Wojtyra

 

Zlot dofinansowany ze środków

Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Regulamin 60. Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry" 2020

Plakat 60. Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry" 2020 - format jpg

Plakat 60. Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry" 2020 - format pdf

Oświadczenie uczestnika i jego rodzica opiekuna prawnego (załącznik nr 1)

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego (załącznik nr 2)

zgłoszenia zakończone

 

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny

oraz

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl


Patronaty honorowe

Szef  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Minister Obrony Narodowej

Minister Rozwoju

Wojewoda Mazowiecki

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent M. St. Warszawy


Współorganizatorzy

Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry

Dowództwo Garnizonu Warszawa

2 Mazowiecki Pułk Saperów w Nowym Kazuniu

Kampinoski Park Narodowy

Miasto i Gmina Łomianki, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin

Oddziały PTTK woj. Mazowieckiego

Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy

Stowarzyszenie Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację

Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae”

Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie

Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.

Oświadczenie uczestnika

i jego rodzica(ów)/opiekuna prawnego