Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”

Drodzy Uczestnicy i Przyjaciele Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry”!

Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry”, organizowany od wielu lat przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wpisał się w tradycję PTTK i jest jedną z najważniejszych imprez dedykowanych środowisku młodzieży. Zarząd Główny PTTK pragnie, by Zlot nadal gromadził rzesze młodych turystów, krzewiąc wśród nich postawy umiłowania Ojczyzny i patriotycznych tradycji.

W związku z oświadczeniem części członków Komitetu Organizacyjnego Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry” o rezygnacji z funkcji w Komitecie, pragniemy sprostować nieścisłe informacje na temat organizacji imprezy.

Organizatorem Zlotu było i jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Stanowczo podkreślamy, że nigdy nie zapadła decyzja o rezygnacji z organizacji tej imprezy, jak również nie było jakichkolwiek przymiarek, aby tak się stało.

Wbrew treści „Oświadczenia” Komitet Organizacyjny tegorocznego Zlotu został powołany uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 9/XIX/2018 z dnia 28 marca 2018 r., w składzie zaproponowanym przez Komendanta ubiegłorocznej imprezy k19_upzg009_20180328.pdf. W dniu 6 kwietnia br. Zarząd Główny PTTK przyjął budżet na rok 2018, w którym zabezpieczył środki finansowe na organizację „Palmir”.

Zarząd Główny PTTK przy organizacji każdej imprezy oczekuje przyjęcia i bezwzględnego przestrzegania harmonogramu i preliminarza, aby do niezbędnego minimum ograniczyć potencjalne zagrożenia finansowe dla naszego Towarzystwa, co przy tak dużej imprezie, jaką są „Palmiry”, ma szczególnie istotne znaczenie.

Uważamy także, iż jako organizatorom przysługuje nam prawo wpływu na kształtowanie programu imprezy.

W imieniu Zarządu Głównego PTTK dziękujemy wszystkim osobom, które do tej pory angażowały się we wszelkie prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem jej kolejnych edycji. Wierzymy, iż na Wasze doświadczenie i radę nadal będziemy mogli liczyć.

Mamy też nadzieję, że zbędne emocje nie przysłonią łączącej wszystkich miłośników „Palmir” idei i kolejna edycja Zlotu odbędzie się w zaplanowanym terminie.

 

Do zobaczenia na szlakach tegorocznego Zlotu.

Sekretarz Generalny ZG PTTK                                                      Prezes ZG PTTK

/-/ Paweł Mordal                                                                               /-/ Jacek Potocki

 

Rezygnacja Komitetu Organizacyjnego

W dniu 20 kwietnia 2018 r. działający dotąd Komitet Organizacyjny Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry" złożył rezygnację.

Treść pisma złożonego w ZG PTTK znajdziecie tutaj:

Rezygnacja Komitetu Organizacyjnego