58. Centralny Zlot Młodzieży

Trasy na orientację

Równolegle z trasami przewidzianymi regulaminem Zlotu, można pokonywać trasy na orientację.

 

  • Leśna gra na orientację – ok. 2 km w okolicy Cmentarza w Palmirach (plus dojście 1,5km w jedną stronę) – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału - mapy wraz z pytaniami do punktów będą do pobrania i oddania na mecie Zlotu – dodatkowa trasa do przebycia w godzinach 13-16.30. Ewentualnie trasę możemy przesłać w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania – wtedy trasę można przebyć o dowolnej godzinie, a odpowiedzi oddać na mecie Zlotu do 16.30.

     

3/M/15

 

Łosiowy maraton

 

Trasa kolarska

 

44 km

 

14/M/15

 

Przez kampinoskie Ławy

 

Trasa piesza

 

6,6 km

 

45/M/16

 

Wokół Palmir

 

Trasa piesza

 

6,1 km

 

16/M/17

 

Na czarno i dydaktycznie…

 

Trasa piesza

 

4,9 km

 

Poprawiony (czwartek, 08 listopada 2018 11:43)

 

Regulamin 58. Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”

Sprawozdanie

 

Regulamin

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

Wykaz osób funkcyjnych 58. Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry”

1.    Kierownik Zlotu – Natalia Wojtyra, tel. 505 122 823.
2.    Z-ca Kierownika Zlotu – Mieczysław Żochowski, tel. 601 327 633
3.    Z-ca Kierownika Zlotu – Wiesław Pietrzak – przygotowanie i zabezpieczenie Zlotu pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”
4.    Z-ca Kierownika Zlotu – Andrzej Rychlik – przygotowanie i zabezpieczenie Zlotu na polane koło wsi Pociecha
5.    Szef służby porządkowej Zlotu – Kol. Bernard Milewski
6.    Z-ca szefa służby porządkowej – kol. Paweł Albert Kowalczyk
7.    Służba porządkowa: Roman Sadowski
8.    Konsultant merytoryczny – Paweł Zań
9.    Sekretariat Zlotu: Monika Iglicka, Joanna Kośnik, Dominik Cybulski
10.    Obsługa VIP: Anna Ostasz, Andrzej Sadowy


Materiały do pobrania

Znaczek do pobrania i używania w celach związanych ze Zlotem.

Plakat (jpg) do pobrania i używania w celach związanych ze Zlotem (klik na obrazku).

Plakat (pdf) do pobrania i używania w celach związanych ze Zlotem.