Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”

59. Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry"

 

59. Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry odbędzie się 19 października.


Rejestracja zgłoszeń została zakończona.

Ostatniego dnia było ich tyle, że weryfikacja trochę potrwa.

Prosimy o cierpliwość. W tym tygodniu wyślemy ostatnie potwierdzenia.

 


»» Regulamin

 

Organizatorzy Zlotu:

Współorganizatorzy Zlotu:

Patronat honorowy nad Zlotem objęli:

 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
 • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski
 • Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Anna Krupka
 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent M. St. Warszawy
 • Burmistrz Łomianek
 • Wójt Gminy Czosnów
 • Wójt Gminy Pomiechówek
Partner
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy