52. Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2012” zakończony

Zakończyła się 52 edycja Centralnego Zlotu Młodzieży Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Palmiry 2012”. Poświęcona ona była 70 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 70 rocznicy akcji Armii Krajowej „Wieniec” oraz 70 rocznicy tragicznej śmierci więźniów Pawiaka, powieszonych i rozstrzelanych w odwecie za akcję „Wieniec”.

 

Dziś, w siedemdziesiąt lat po opisywanych wypadkach, stoi jeszcze jedna szubienica (przy ulicy Mszczonowskiej), a w miejscu czterech pozostałych stanęły pomniki, pod którymi czasami staną w zadumie sąsiedzi i rodziny straconych. Niestety żadne z miejsc akcji „Wieniec” nie doczekało się upamiętnienia nawet najskromniejszą tablicą informacyjną, a nazwiska dowódców i wykonawców tej akcji powoli odchodzą w zapomnienie.

Patronat honorowy nad tegorocznym Zlotem przyjęli:

 • Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej (reprezentowany na Zlocie przez p. Krzysztofa Sikorę);
 • Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki;
 • Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (reprezentowany przez p. Macieja Czulickiego);
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego (reprezentowany przez p. Zbigniewa Czaplickiego);
 • Stanisław Oleksiak, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (obecny na Zlocie osobiście).

Zlot był współfinansowany z dotacji celowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Samorządu Województwa Mazowieckiego, ze środków własnych PTTK oraz opłat uczestników.

Partnerami w organizacji Zlotu byli:

 • Kampinoski Park Narodowy (reprezentowany przez nadleśniczego Małgorzatę Mickiewicz);
 • Dowództwo Wojsk Lądowych i 3 batalion zabezpieczenia DWL;
 • samorząd m. st. Warszawy (reprezentowany przez p. Krzysztofa Skolimowskiego, wiceburmistrza dzielnicy Mokotów oraz p. Bożenę Osińską, wiceburmistrza dzielnicy Rembertów);
 • samorząd powiatu Nowy Dwór Mazowiecki;
 • samorząd powiatu Warszawa – Zachód;
 • gmina Czosnów;
 • gmina Izabelin (reprezentowana przez p. Marylę Łukasińską);
 • miasto-gmina Zakroczym (reprezentowana przez p. Henryka Ruszczyka, Burmistrza Zakroczymia);
 • Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, i jego oddział Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry;
 • Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego (reprezentowana przez dha Dariusza Całka, komendanta hufca Warszawa Żoliborz);
 • Stowarzyszenie „Wierni Ojczyźnie”;
 • CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza w Warszawie;
 • Zespół Szkół nr 1 STO z Warszawy Rembertowa;

Przebieg Zlotu:

Zlot rozpoczął się w godzinach porannych 18 października w Zakroczymiu. Patrole uczestniczące w Zlocie wzięły udział w grze miejskiej śladami walk wrześniowych i okupacyjnych. Podczas gry uroczyście złożono kwiaty pod pomnikiem 509 żołnierzy Wojska Polskiego, rozstrzelanych przez Niemców po wzięciu ich do niewoli w Forcie nr 1 Twierdzy Modlin. Następnie uczestnicy spotkali się z radnym Maciejem Kostrzewskim, byłym żołnierzem WP i członkiem Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kampinos”.

W piątek 19 października o godz. 10.30 odbyły się krótkie zgromadzenia patriotyczne w trzech miejscach straceń: pod szubienicą przy ul. Mszczonowskiej, pod pomnikiem powieszonych w Rembertowie i pod głazem straconych więźniów Pawiaka przy ul. Wysockiego. We wszystkich trzech miejscach pobrano do urn ziemię z miejsc pamięci. Najbardziej uroczystą oprawę miała uroczystość w Rembertowie z udziałem władz dzielnicy, pocztów sztandarowych wszystkich szkół rembertowskich, delegacji kombatantów oraz p. Bernardyny Nitki – córki jednego ze straconych tam więźniów.
Po uroczystościach uczestnicy rozpoczęli grę miejską, śladami miejsc upamiętniających czyn zbrojny Armii Krajowej.Tego samego dnia o godz. 13.30 delegacje uczestników i organizatorów Zlotu, przedstawiciele patronów imprezy oraz władz PTTK spotkały się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz złożono wiązanki kwiatów.
Planowane w tym dniu ognisko patriotyczne na Kopcu Powstania Warszawskiego, zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów.

W sobotę 20 października, uczestnicy dotarli dziesięcioma trasami przez Puszczę Kampinoską, by spotkać się na polanie w pobliżu Krzyża Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Tam odbył się festyn turystyczny, który uatrakcyjniły pokazy i występy:

 • Mazowieckiej Roty Strzelców ks. Janusza (łucznictwo tradycyjne);
 • Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kampinos” (diorama partyzancka);
 • Grupy Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża (pokaz ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej);
 • Teatru „Paradox” (koncert piosenki partyzanckiej).

Po zakończeniu festynu rozpoczął się apel kończący Zlot, z udziałem przedstawicieli patronów honorowych oraz instytucji i organizacji partnerskich. Harcerze i rangersi zaciągnęli warty honorowe. Podczas apelu odznaczono grupę organizatorów dwoma medalami Komisji Edukacji Narodowej, medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz dwóch spośród nich wyróżniono listami gratulacyjnymi Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Następnie zlotowa kolumna przeszła Palmirską Drogą Śmierci, aby o zmroku wysłuchać wojskowego Apelu Pamięci na Cmentarzu-mauzoleum w Palmirach i złożyć tam urny z ziemią z miejsc straceń oraz wieńce i wiązanki kwiatów od Ministra Obrony Narodowej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, władz naczelnych PTTK, oddziału PTTK przy PKN „ORLEN” w Płocku, szkół uczestniczących w imprezie oraz Komitetu Organizacyjnego. Ta część naszego Zlotu była transmitowana przez telewizję Polsat News.

W Zlocie uczestniczyło blisko 1700 młodych turystów z całej Polski. W organizację imprezy zaangażowanych było około 180 osób (kierownicy tras, obsługa gry miejskiej, obsługa techniczna, służba porządkowa), przy ogromnej pomocy żołnierzy Wojsk Lądowych oraz współpracy Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Kampinoskiego Parku Narodowego. Łącznie z obecnymi gośćmi, w Zlocie wzięło udział ponad 2000 osób.

Komitet Organizacyjny Zlotu powołany przez Zarząd Główny PTTK