Regulamin 51 Centralnego Zlotu Młodzieży PALMIRY

REGULAMIN

51. CENTRALNEGO ZLOTU MŁODZIEŻY

„PALMIRY 2011”

12 – 15 października 2011

 

I        WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    W Zlocie mogą uczestniczyć drużyny z oddziałów i kół PTTK oraz ze szkół, uczelni, jednostek wojskowych, organizacji młodzieżowych i społecznych, a także turyści indywidualni.
2.    Młodzież niepełnoletnia może uczestniczyć w Zlocie tylko pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, postawę, przygotowanie (odpowiedni ekwipunek) i zachowanie swojej grupy.
3.    Zgłoszenia drużyn (składających się z 10-15 osób plus opiekun) należy nadsyłać wypełniając kartę zgłoszenia według załączonego wzoru, do dnia 30 września 2011 (liczba miejsc ograniczona) do Komitetu Organizacyjnego 51. Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”, na adres:

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
z dopiskiem PALMIRY
pocztą elektroniczną:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub na stronie:
http://palmiry.pttk.pl/

4.    Drużyny liczące mniej niż 10 osób w ramach świadczeń nie otrzymują proporczyka.
5.    Drużyny składające się z osób niepełnosprawnych uczestniczą w Zlocie nieodpłatnie na odrębnych zasadach, ustalonych z Komitetem Organizacyjnym.
6.    Opłata na rzecz organizacji Zlotu w wysokości:

Członkowie PTTK 
Pozostali
40,00 zł od uczestnika trasy czterodniowej 45,00 zł od uczestnika trasy czterodniowej
35,00 zł od uczestnika trasy trzydniowej
40,00 zł od uczestnika trasy trzydniowej
30,00 zł od uczestnika trasy dwudniowej
35,00 zł od uczestnika trasy dwudniowej
20,00 zł od uczestnika trasy jednodniowej
25,00 zł od uczestników trasy jednodniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

należy wpłacać przelewem na konto:

Zarząd Główny PTTK Bank Millennium S.A.
25 1160 2202 0000 0000 6084 8454
w tytule przelewu należy wpisać:
PALMIRY 2011, nazwę drużyny, numer trasy na którą drużyna została zakwalifikowana, numer startowy wpisany na potwierdzeniu zgłoszenia

Rabat od opłaty naliczany jest na podstawie wpisanego w karcie zgłoszenia numeru legitymacji PTTK. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji ważności legitymacji na mecie rajdu.
Opiekun grupy otrzymuje świadczenia nieodpłatnie
7.    Uczestnicy powinni przebyć trasę zgodnie z terminami podanymi w regulaminie i przybyć w dniu 15 października 2011 roku na metę obok wsi Pociecha.
Meta będzie czynna w godzinach 14:00 – 16:00

II    OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.    Ekwipunek uczestników powinien odpowiadać jednodniowej lub kilkudniowej wycieczce o wybranym przez uczestnika profilu (pieszym, kolarskim).
2.    Każda drużyna zobowiązana jest posiadać podręczną apteczkę.
3.    Wyżywienie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
4.    Wskazane jest przyniesienie ze sobą zniczy, które zapłoną na cmentarzu w Palmirach oraz w miejscach pamięci narodowej na trasach Zlotu.
5.    Przejazdy na trasach odbywają się na koszt własny uczestników.
6.    Noclegi zabezpieczone są w szkołach, w warunkach turystycznych. Uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt biwakowy, śpiwory, materace, itp. Uczestnicy powinni również posiadać obuwie na zmianę.
7.    Za szkody wyrządzone na trasach i w miejscu noclegu odpowiedzialność ponoszą uczestnicy.
8.    Uczestnicy zobowiązani są do godnego zachowania, przestrzegania Karty Turysty i Regulaminu Kampinoskiego Parku Narodowego.
9.    Zabronione jest picie napojów alkoholowych, palenie wyrobów tytoniowych i zażywanie środków odurzających w trakcie trwania rajdu.

III    ZGŁOSZENI UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

1.    Potwierdzenie punktów zdobytych na Odznakę Turystyki Pieszej, Kolarską Odznakę Turystyczną, Warszawską Odznakę Krajoznawczą, Odznakę „Turysta Przyrodnik” oraz Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Żołnierzy Armii Krajowej Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”.
2.    Pamiątkowy metalowy znaczek dla każdego uczestnika oraz proporczyk dla drużyny liczącej co najmniej 10 osób.
3.    Gorący posiłek na mecie.
4.    Ubezpieczenie NNW (osoby należące do PTTK ubezpieczone są z tytułu składki członkowskiej).
5.    Przejazd autobusami do Warszawy (po zakończeniu imprezy).

UWAGA WAŻNE!!!
Drużyny, które chcą skorzystać z przejazdu autobusem z Palmir do Warszawy, proszone są o zaznaczenie tego faktu na Karcie Zgłoszenia załączonej do niniejszego Regulaminu.

IV    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zlot organizowany jest na zasadach współorganizacji.
2.    Zlot ma charakter niekomercyjny
3.    Komitet Organizacyjny Zlotu prosi:
-    wszystkie organizacje zgłaszające swoje drużyny o przybycie z pocztami sztandarowymi,
-    uczestników, którzy przybędą z pocztami sztandarowymi (możliwie w strojach organizacyjnych) o zgłoszenie się koło Krzyża „Jerzyków” o godzinie 16:30,
-    o zgłoszenie się delegacji z wieńcami o godz. 17:00 obok wiaty przy cmentarzu w Palmirach.
4.    Organizatorzy zapewniają transport zapakowanych sztandarów z Warszawy do Palmir po uprzednim uzgodnieniu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
5.    Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność. W przypadku niestawienia się na Zlocie opłata na rzecz organizacji Zlotu zwracana nie będzie, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów.
6.    Uczestników prosi się o współdziałanie ze służbami porządkowymi.
7.    Kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
8.    Więcej informacji na stronie: http://palmiry.pttk.pl/


Zlot odbędzie się bez względu na pogodę!!!

 

Regulamin

Regulamin pdf

Karta Zgloszenia