Jubileusz 60-lecia Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”

 

Centralny Zlot Młodzieży PALMIRY – historia i współczesność


W XIX wieku Konstanty Gaszyński pisał:p
(...) Narody pamiętają zawsze o tych, którzy dla ich dobra poświęcili się,
którzy w obronie ich praw i swobód położyli to, co po honorze mieli najdroższe - życie
.
Ta maksyma od ponad 60 lat przyświeca
organizatorom Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry.

 

Szanowni Państwo,

zamieszczone poniżej katalog oraz wystawa zostały przygotowane z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz 60 Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”. Prezentują historię zlotów organizowanych przez działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1961-2020.

Przez blisko 60 lat społecznicy z Mazowsza wkładali serce w organizację patriotycznej imprezy, która co roku przyciąga rzeszę młodzieży z całej Polski. Uczestnicy zlotów poznają historię miejsc związanych z walką Polaków o wolność i niepodległość Ojczyzny, oddają hołd poległym i pomordowanym rodakom oraz aktywnie spędzają czas na łonie przyrody.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wystawy oraz katalogu zawierającego opracowania i fotografie, dzięki którym poczuć można wyjątkową atmosferę i nastrój zlotu. Mamy nadzieję, że zachęcą one Państwa do odwiedzenia niezwykłego skarbu mazowieckiej przyrody, jakim jest Puszcza Kampinoska, a także uczestnictwa w kolejnych edycjach „Palmir” i poszerzenia wiedzy o tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Organizatorzy
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

Katalog oraz wystawę dofinansowano ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego
oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Katalog

Wystawa

 

ZESPÓŁ REALIZACYJNY WYSTAWY
Koncepcja i scenariusz
Maria Janowicz, Monika Rozum, Natalia Wojtyra
Redakcja Szymon Bijak, Maria Janowicz, Monika Rozum

Zdjęcia niesygnowane
Marian Głażewski
Dokumentacja znaczków zlotowych
Zbigniew Lewandowski
Konsultacje Szymon Bijak, Jerzy Falkowski, Marian Głażewski, Barbara Kalinowska, Marian Janiak,
Stanisław Łuć, Wiesław Pietrzak, Janusz Sobieraj, Mieczysław Żochowski
Wykorzystano materiały ze zbiorów Mariana Głażewskiego, Marka Kozikowskiego, Janusza Sobieraja,
Muzeum–Miejsce Pamięci Palmiry oraz Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie

Teksty przygotowano na podstawie publikacji Stanisława Łucia
Centralny Zlot Młodzieży Palmiry – historia i współczesność, Warszawa 2020

Opracowanie graficzne Studio Graficzne Agata Cygańska