59. Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry"

59 Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry"

 

59 Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry odbył się 19 października.

>> Sprawozdanie

>> Galeria zdjęć

 


»» Regulamin

»» Folder do druku

 

Organizatorzy Zlotu:

Współorganizatorzy Zlotu:

Patronat honorowy nad Zlotem objęli:

 • Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
 • Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski
 • Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Anna Krupka
 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Prezydent M. St. Warszawy
 • Burmistrz Łomianek
 • Wójt Gminy Czosnów
 • Wójt Gminy Pomiechówek
Partner
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
 • Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy