Regulamin 58 Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”

Sprawozdanie

Galeria zdjęć


Regulamin

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

Wykaz osób funkcyjnych 58 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry”

1.    Kierownik Zlotu – Natalia Wojtyra, tel. 505 122 823.
2.    Z-ca Kierownika Zlotu – Mieczysław Żochowski, tel. 601 327 633
3.    Z-ca Kierownika Zlotu – Wiesław Pietrzak – przygotowanie i zabezpieczenie Zlotu pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”
4.    Z-ca Kierownika Zlotu – Andrzej Rychlik – przygotowanie i zabezpieczenie Zlotu na polane koło wsi Pociecha
5.    Szef służby porządkowej Zlotu – Kol. Bernard Milewski
6.    Z-ca szefa służby porządkowej – kol. Paweł Albert Kowalczyk
7.    Służba porządkowa: Roman Sadowski
8.    Konsultant merytoryczny – Paweł Zań
9.    Sekretariat Zlotu: Monika Iglicka, Joanna Kośnik, Dominik Cybulski
10.    Obsługa VIP: Anna Ostasz, Andrzej Sadowy


Materiały do pobrania

Znaczek do pobrania i używania w celach związanych ze Zlotem.

Plakat (jpg) do pobrania i używania w celach związanych ze Zlotem (klik na obrazku).

Plakat (pdf) do pobrania i używania w celach związanych ze Zlotem.