61 Centralny Zlot Młodzieży „PALMIRY 2021” - podsumowanie

W dniu 16 października 2021 r. po raz 61 odbył się Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry”. Zlot  w tegorocznej edycji był imprezą jednodniową z trasami pieszymi, rowerowymi oraz Turystyczno-Rekreacyjnymi Imprezami na Orientację. Ta wyjątkowa impreza patriotyczna stała się elementem naszego narodowego dziedzictwa. Podczas tegorocznego Zlotu, podobnie jak w poprzednich latach, przede wszystkim oddaliśmy cześć poległym i bestialsko rozstrzelanym w Puszczy Kampinoskiej podczas II wojny światowej. Pamiętaliśmy również o 365. rocznicy walk podczas „potopu” szwedzkiego oraz 190. rocznicy powstania listopadowego 1830-1831. Jak co roku, zachęcaliśmy także uczestników do podziwiania piękna Puszczy Kampinoskiej, do jej poznania i pokochania, a w konsekwencji do aktywności w ochronie przyrody.

Organizatorami Zlotu były Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: Zarząd Główny oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. Współorganizatorami Zlotu były: Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Kampinoski Park Narodowy, Miasto i Gmina Łomianki, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin, Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy, Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK, Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae”, Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., a także Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Komandorem  Zlotu była kol. Natalia Wojtyra.

Wsparcia przy organizacji i przeprowadzeniu Zlotu udzielili: Dowództwo Garnizonu Warszawa, 2. Mazowiecki Pułk Saperów, Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie, funkcjonariusze Policji (Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Komisariaty Policji w Czosnowie i Izabelinie), druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Łomna, OSP Izabelin, OSP Stare Babice, OSP Czosnów) oraz załoga karetki Pogotowia Ratunkowego z Moto-Medic Sp. z o.o. MOTOCYKLOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE.

Do przygotowania i przeprowadzenia Zlotu włączyli się działacze z: Oddziału PTTK „Mazowsze”, Oddziału PTTK „Marymont” w Warszawie, Oddziału PTTK „Ursus”, Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego, Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Oddziału Warszawskiego PTTK, Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, Oddziału PTTK im. M.E. Andriollego w Otwocku, Oddziału Zakładowego PTTK przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna Płock, Harcerskiego Oddziału PTTK w Mińsku Mazowieckim, Oddziału PTTK w Opolu, Oddziału PTTK w Krośnie, Oddziału PTTK w Wałbrzychu, Oddziału PTTK w Gdańsku, a także Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK, pracownicy Biura ZG PTTK, Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Honorowym patronatem Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2021” objęli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Obrony Narodowej, Minister Rozwoju i Technologii, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Burmistrz Łomianek, Wójt Gminy Czosnów, Wójt Gminy Izabelin.

Zlot był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby porządkowe Zlotu pod kierownictwem kolegów: Piotra Goruka-Górskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Adriana Dąbrowskiego, Pawła Kowalczyka, Krzysztofa Chocimskiego i Edwarda Pokrywki, oraz działacze Stowarzyszeń: Proobronnego „Amor Patriae” i Wierni Ojczyźnie, pracownicy Muzeum - Miejsca Pamięci Palmiry.

Impreza, jak co roku była organizowana na zasadach wolontariatu, a ze względu na jej charakter i adresata organizatorzy starali się, aby uczynić ją dostępną dla szerokiej rzeszy młodzieży szkolnej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na terenie całego kraju, chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, organizatorzy byli zobligowani do przestrzegania wprowadzonych obostrzeń.

Na trasach wędrowało kilka pokoleń turystów. Zlot to jedno z niewielu miejsc jednoczących turystycznych „dinozaurów” i „maluchy”, wytrawnych turystów, doświadczonych harcerzy, ale i niedzielnych wędrowców. Tu przeplatała się rekreacja z wyczynem, radość z nostalgicznymi wspomnieniami, tu można było iść ścieżkami, którymi przed nami przechodziła Historia. Uczestnicy zatrzymywali się przy bezimiennych mogiłach i tablicach ku czci bohaterów. Podziwiali pomniki przyrody oraz zabytki dalszej i bliższej historii. Na trasach turystycznych swoją wiedzą wspierała uczestników kadra społeczna PTTK pod przewodnictwem kol. Mieczysława Żochowskiego. Trasami zlotowymi turystów prowadzili: kol. kol. Szymon Bijak, Piotr Celiński, Andrzej Dybek, Agnieszka Furmankiewicz, Józef Gajewski, Konrad Górski, Jarosław Karpiński, Tomasz Michałowski, Damian Smus, Krzysztof Śnieżko oraz Jerzy Stefan Tutaj. Za trasy TRInO (Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację) odpowiedzialni byli: Zuzanna Malanowska, Ryszard Wilk, Paweł Rozwadowski i Dariusz Mazurek. Część uczestników zdecydowała się wędrować samodzielnie.

W dniu Zlotu udział wzięło 941 uczestników, jednakże organizatorzy zachęcali również do indywidualnej formy odbycia Zlotu w innym terminie. Taką formę wybrało 95 uczestników. W sumie w Zlocie udział wzięły 102 drużyny liczące 1036 uczestników, w tym 101 opiekunów oraz 66 osób z niepełnosprawnością. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem Zlotu czuwało ponad 150 organizatorów i wolontariuszy. Uczestnicy, organizatorzy i wolontariusze przybyli z 48 miejscowości oraz 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego.

Po pokonaniu tras turystycznych uczestnicy przybywali na polanę turystyczną koło wsi Pociecha. Tu mogli odpocząć, wziąć udział w pokazach ratownictwa, w konkursach historycznych i krajoznawczych, przy ognisku posłuchać i pośpiewać piosenki patriotyczne i turystyczne, a także, dzięki Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi, poznać historyczne wyposażenie wojsk spadochronowych. Natomiast Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota przekazywała informacje o wymogach, jakie muszą spełnić kandydaci do służby wojskowej. Za udział w konkursach uczestnicy otrzymywali nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK. Uczestników oraz gości przybyłych na polanę opieką objęli koleżanki i koledzy z PTTK: Andrzej Rychlik, Elżbieta Mrowiec, Agnieszka Wolska, Monika Iglicka, Anna Iglicka, Wojciech Skóra, Joanna Lipińska, Adam Lipiński, Andrzej Dybek, Gabriela Wierzbicka-Dybek, Agnieszka Dobies-Majerowska, Paweł i Jacek Majerowcy, Wiktoria Zielska, Paweł Zań, Piotr Żekanowski, służba porządkowa oraz harcerze Chorągwi Stołecznej ZHP.

W tym roku trasy TRINO cieszyły się dużą popularnością, aż 109 uczestników skorzystało z takiej formy aktywności: część skorzystała ze szkolenia prowadzonego przez Przodownika Imprez na Orientację na polanie Pociecha, część przeszła trasę pod opieką Przodownika Imprez na Orientację, a część skorzystała z map w punkcie TRINO przy Muzeum w Palmirach.

Z inicjatywy Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK oraz wielu działaczy PTTK województwa mazowieckiego, pracowników Biura ZG PTTK i Centralnej Biblioteki PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, a także organizatorów Zlotu powstała publikacja okolicznościowa oraz wystawa Jubileuszu 60-lecia Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry”, której otwarcie miało miejsce 4 września br. przy Barbakanie Warszawskim. Turyści z całego świata mogli podziwiać 42 plansze przez trzy tygodnie. Zarówno wystawa z katalogiem, jak i publikacja zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podczas Zlotu dzięki życzliwości i współfinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestnicy Zlotu mogli zapoznać się z wystawą, a każdy uczestnik otrzymał katalog. Na planszach pokazano, jak na przestrzeni 60 lat wyglądały zloty, ich uczestnicy, organizatorzy, często rodzina i bliskie osoby poległych podczas okupacji, a także towarzysze broni i niedoli. Wielu już z nami nie ma, ale pamięć uwieczniona na planszach będzie nam towarzyszyć na wielu spotkaniach zlotowych. Katalog napisał nasz Nieodżałowany Przyjaciel i Mentor – Stanisław Łuć; Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej, Przodownik Imprez na Orientację, warszawski przewodnik terenowy i miejski, lubelski przewodnik miejski, pilot wycieczek; redaktor naczelny „Piechura”, autor wielu publikacji.

Zakończenie części turystycznej Zlotu tradycyjne odbyło się pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Poprowadził je kol. Radosław Potrac - sekretarz Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. A. Janowskiego, instruktor GK ZHP. Wartę Honorową przy pomniku pełnili członkowie Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae”. Poczty sztandarowe wystawiły: ZG PTTK, Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach oraz Pododdział Reprezentacyjny Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów w Warszawie.

Powitano gości: Magdalenę Mertę - doradcę Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentującą Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Joannę Lipińską przedstawiciela Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Radosława Rybickiego dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Izabelę Stelmańską zastępcę dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki oraz Zbigniewa Czaplickiego Pełnomocnika Marszałka do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Romualda Reszkę członka Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Grzegorza Pietruczuka burmistrza Dzielnicy Bielany, przedstawicieli Miasta i Gminy Łomianki na czele z Marią Pszczółkowską - przewodniczącą Rady Miasta oraz Małgorzatą Żebrowską-Piotrak burmistrzem Łomianek, Krzysztofa Kalinowskiego wójta Gminy Dębe Wielkie, Antoniego Kręźlewicza wójta Gminy Czosnów, kpt Tadeusza Sieka przedstawiciela Stowarzyszenia Szarych Szeregów Krąg Zamek, Elżbietę Sadzyńską sekretarz generalną Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Andrzeja Sadowego wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „JERZYKI” Armii Krajowej i ich komendanta płk Jerzego Strzałkowskiego, Janusza Maksymowicza prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Jacka Kościka przedstawiciela Kampinoskiego Parku Narodowego, hm Dariusza Brzuskę z Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, Agnieszkę Wolską przedstawiciela Biura Brokerów Ubezpieczeniowych MAXIMA-FIDES, kpt Jana Herbuta-Heybowicza prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Łomiankach oraz wiceprezesa ppłk Krzysztofa Terczyńskiego, Ireneusza Jagiełłę wiceprezesa Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych „IZER”, kpt Krzysztofa Sobierajskiego przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Ochota, przedstawicieli Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Południe” Polscy Spadochroniarze Wojskowi, Zbigniewa Siemko komendanta Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Marcina Węgiełka komendanta Straży Miejskiej w Łomiankach i Ewę Kacprzyk dyrektor Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego im. Polskich Kryptologów w Warszawie. Z ramienia władz naczelnych PTTK w uroczystości udział wzięli: kol. kol. Jakub Nowak wiceprezes ZG PTTK, Dariusz Nazarczyk skarbnik ZG PTTK, Adam Jędras sekretarz generalny ZG PTTK oraz Paweł Zań i Mieczysław Żochowski – członkowie ZG PTTK.

Podczas uroczystości uczczono minutą ciszy pamięć śp. Stanisława Łucia – wieloletniego organizatora Zlotu.

Organizatorzy Zlotu złożyli sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu Zlotu oraz podziękowali wszystkim współorganizatorom. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki oraz zapaliły znicze. Pomocy przy organizacji tej części Zlotu udzielili: kol. Wiesław Pietrzak z Oddziału PTTK „Marymont” w Warszawie, Dom Kultury Izabelin, członkowie PTTK oraz Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae”, a także Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

Podczas uroczystości na wniosek Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK uchwałą Zarządu Głównego PTTK zostali odznaczeni Srebrną Honorową Odznaką PTTK działacze Paweł Albert Kowalczyk i Wiesław Pietrzak. Odznaczenia wręczyli wiceprezes ZG PTTK Jakub Nowak oraz wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń ZG PTTK Mieczysław Żochowski.

Po zakończeniu uroczystości przy Krzyżu „Jerzyków” uczestnicy uformowali kolumnę zlotową, która maszerując Palmirską Drogą Śmierci udała się na cmentarz-mauzoleum w Palmirach. Niepowtarzalną atmosferę zakończenia zlotu, zapewniło miejsce, oprawa w postaci zapalenia symbolicznych zniczy na każdym krzyżu nagrobnym cmentarza (ponad 2000 zniczy) oraz oświetlenie słynnych trzech palmirskich krzyży. W tym roku znicze na cmentarzu-mauzoleum zapalali działacze Stowarzyszeń: Proobronnego „Amor Patriae” i Wierni Ojczyźnie.

Uroczystości na cmentarzu-mauzoleum w Palmirach przygotowali i poprowadzili oficerowie Wojska Polskiego z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, Klubu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie: mjr Krzysztof Pokorski, ppor. Zbigniew Chardyś oraz ppor. Elżbieta Jeziorska. Oprawę muzyczną oraz asystę honorową zapewniły jednostki Wojska Polskiego: Dowództwo Garnizonu Warszawa i 2. Mazowiecki Pułk Saperów. Odczytano list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczestników Zlotu. Głos w imieniu Zarządu Głównego PTTK zabrał kol. Jakub Nowak, a w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Izabela Stelmańska. Podczas uroczystości tradycyjnie odbyło się przekazanie urny z ziemią z miejsca pamięci narodowej. Ziemię uroczyście pobrano 26 września 2021 r. z miejsca zwycięskiej bitwy pod Dębem Wielkim 31 marca 1831 r., w której poległo ok. 300 powstańców. Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski wraz z delegacją przekazał urnę Joannie Maldis kierownikowi Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry, Oddziału Muzeum Warszawy. Zauważyć należy, że inicjatorami i organizatorami pobrania ziemi były dwa oddziały: Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach i Harcerski Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim. Ulotkę z wydarzenia otrzymała każda drużyna oraz goście Zlotu. Delegacje złożyły także wieńce i wiązanki kwiatów na grobach Macieja Rataja i Mieczysława Niedziałkowskiego.

Foto-relację ze Zlotu zrobili kol. kol. Marian Głażewski i Ryszard Wilk, a przygotowanie druków zaproszeń, certyfikatów, podziękowań i plakatów – kol. Paweł Zań. Autorem znaczka tegorocznej edycji Zlotu jest kol. Włodzimierz Majdewicz – Członek Honorowy PTTK. Za koordynację tras dla uczestników Zlotu odpowiedzialny był kol. Mieczysław Żochowski, za transport zbiorowy uczestników i jego obsługę - kol. Tomasz Podleś, za transport materiałów zlotowych i sprzętu – kol. kol. Andrzej Rychlik i Wiesław Pietrzak, a za obsługę sekretariatu Zlotu odpowiadały kol. kol. Monika Iglicka, Agnieszka Dobies-Majerowska. Za przygotowanie uroczystości przy pomniku Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” odpowiadał kol. Wiesław Pietrzak, za konkursy na polanie: kol. kol. Joanna Lipińska, Gabriela Wierzbicka-Dybek, Wojciech Skóra i Andrzej Dybek, a za przygotowanie wystawy Jubileuszu 60-lecia Centralnego Zlotu Młodzieży „Palmiry” kol. Monika i Radosław Rozum. Za przygotowanie uroczystości na Cmentarzu Palmiry odpowiedzialni byli wolontariusze ze Stowarzyszenia Proobronnego „Amor Patriae” i Stowarzyszenia Wierni Ojczyźnie.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wszelką pomoc przy organizacji Zlotu otrzymaną od wszystkich osób i instytucji i wyrażają nadzieję, że można będzie liczyć na podobne wsparcie z ich strony przy organizacji Zlotu w roku 2022.

Organizatorzy zapraszają do udziału w przyszłym roku w 62 Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry 2022”, który planowany jest na 22 października 2022 roku.

Do zobaczenia za rok na palmirskich szlakach!

W imieniu Organizatorów

Natalia Wojtyra

 

Zlot dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.palmiry.pttk.pl