Regulamin 62 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK Palmiry 2022

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem 62 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK Palmiry 2022.

Plik regulaminu do pobrania

Zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie zbierane są poprzez formularz elektroniczny. Lista uczestników została zamknięta.

Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć oświadczenie uczestnika i jego rodzica (opiekuna prawnego) - załącznik nr 1 do regulaminu, do pobrania tutaj.

Każda osoba chętna do oddania krwi podczas Zlotu, proszona jest o wypełnienie zgłoszenia (załącznik nr 2 do regulaminu) dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/9zdv9