Komunikat organizacyjny 1 60. Zlot

Komunikat organizacyjny

Drodzy uczestnicy 60 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry 2020”!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną występującą na terenie całego kraju, chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, jako organizatorzy jesteśmy zobligowani do przestrzegania wprowadzonych obostrzeń oraz sprawnego przeprowadzenia Zlotu.

Jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w tradycyjnej formule imprezy.

W dniu 17 października 2020 r. grupy będą zbierały się o wyznaczonej godzinie na parkingu, nieopodal Pomnika Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”. Tam będą odbierały pakiety startowe oraz suchy prowiant, następnie udadzą się pod Pomnik Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, gdzie złożą wieńce, kwiaty, zapalą znicze. Później podążą samodzielnie drogą Palmirską na Cmentarz Palmiry. Na cmentarzu o wyznaczonych godzinach będzie odczytywany przez organizatorów Apel Pamięci. Niestety nie odbędzie się uroczysty Apel Pamięci z ceremoniałem wojskowym.

Podczas trwania Zlotu bezwzględnie należy stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Uczestnicy Zlotu zostaną podzieleni na grupy wg zgłoszeń i będą przyjmowani na mecie wyłącznie w wyznaczonych i uzgodnionych z organizatorem dla nich godzinach. Organizatorzy wydają opaski odblaskowe - kolor jest potwierdzeniem godziny przybycia dla konkretnych drużyn. Łączna liczba uczestników na wyznaczoną godzinę, nie może przekraczać 75 osób.

W trosce o bezpieczeństwo w czasie trwania Zlotu każdy z uczestników zobowiązany jest:

1)      stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl),

2)      wypełnić „Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologiczne”,

3)      unikać podawania rąk na powitanie i pożegnanie,

4)      nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),

5)      zachować bezpieczną odległość od innych osób,

6)      zakrywać nos i usta,

7)      regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (na mecie taka możliwość będzie zabezpieczona przez organizatorów),

8)      stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy wyrzucić chusteczkę do najbliższego zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów,

9)      załatwiać formalności związane z udziałem w Zlocie za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji (strona internetowa Zlotu, mail, fax),

10)  zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m) podczas dojazdu na Zlot, pokonywania wybranej trasy zlotowej oraz po przybyciu na metę Zlotu,

11)  po przybyciu na metę Zlotu przestrzegać kierunku ruchu pieszych ustalonego przez organizatorów i wskazywanego przez obsługę Zlotu  na drodze wygrodzonej taśmami,

12)  wykonywać polecenia organizatorów oraz służby porządkowej,

13)  do opuszczenia miejsc zbiorczych (pomnik „Jerzyków”, Cmentarz w Palmirach) w wyznaczonych przez organizatora okres czasu, o którym opiekunowie drużyn zostaną powiadomi mailem.

 

Przypominamy także o nadsyłaniu przed Zlotem wypełnionego „KWESTIONARIUSZA oceny ryzyka epidemiologicznego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2”.

 

Zachęcamy do indywidualnej formy odbycia Zlotu w innym terminie, nie dłużej jednak niż do połowy listopada 2020 r., po uprzednim zawiadomieniu organizatora. Uczestników, którzy skorzystają z takiej formy, prosimy o nadsyłanie zdjęć wraz z krótkim opisem wydarzenia. Materiały startowe oraz certyfikaty będzie można odebrać po uprzednim ustaleniu daty i godziny w Biurze ZG PTTK (ul. Senatorska 11,
00-075 Warszawa).

Komitet Organizacyjny
Centralnego Zlot Młodzieży Palmiry przy ZG PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.palmiry.pttk.pl