Karta Zgłoszenia

Poniżej przedstawiamy wzór karty zgłoszenia. Imiona, nazwiska adres i numer PESEL członków drużyny są nam niezbędne do ubezpieczenia uczestników.

Numery legitymacji PTTK są niezbędne do naliczenia rabatu od opłaty na rzecz organizacji zlotu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sprawdzenia ważności legitymacji na mecie rajdu w Pociesze.

icon Karta Zgłoszenia icon Karta Zgłoszenia icon Karta Zgłoszenia